On – line dotazníkové sběry nejen v sociologii

Humanitní obor sociologie se zabývá ústním nebo písemným způsobem sběru dat. Ale nezaostává v čase a sběru informací se věnuje také pomoci technologie.
· Právě rozhovor prošel ulehčením. Dá se vést přes internet pomocí webové kamery, avšak není jisté, jak vysokou výpovědní hodnotu by měl. Také jde vést rozhovor prostřednictvím telefonu (Computer Assisted Telephone Interview), či s pomoci počítačové technologie a komunikace při udržování a zpovídání tazatelských sítí (Computer Assisted Personal Interviewing).
zvětšovací sklo
K výhodám on-line dotazníkového sběru dat
· patří snížení prostředků a financí, jejich jednodušší a rychlejší distribuce, možnost průběžného sledování a kontrolování výsledků, není omezení geografickou polohou respondentů, snižuje se výskyt chyb, neomezený čas k vypracování, vyplnění, použití obrázků, videí, zvuků nebo porovnávání s dalšími elektronickými dotazníky, možnost převádět vyhodnocené zprávy do webových stránek organizací.
kontrolní seznam
Samozřejmě je zde i několik záporů.
· Jedná se o nemožnost ověření pravdy a identity, možný únik dat, neschopnost vyplnění na PC u některých skupin.
· Dříve klasický papírový dotazník je dnes už ve značné míře nahrazován elektronickou podobou a pro tyto účely vzniklo mnoho online a free dostupných nástrojů pro tvorbu a zpracování on-line dotazování (např. Google Spreadsheet, SurveyGizmo,Zoomerang, SurveyMonkey a další). Survey Monkey je nejvíce používaná služba, doporučovaná nejvíce uživateli. Tato verze je zdarma, má pouze určité limity v počtech dotazníků. Výhodou je nepřítomnost komerčních zpráv.

· Na internetu existuje celá řada nástrojů, které vytváří prostředí pro celkovou zprávu zkoumání. Po zadání informací nástroje sami připraví půdu pro výzkumné moduly, zajistí sběr dat, vše podloží informacemi a automaticky vygenerují a vyhodnotí výstupní zprávu.