Služby finančního poradce jsou importantní pro každého!

Věřte, že službu finančního poradce by měl využít každý! I když si to někteří neuvědomují. Proč tomu tak je? A kdo je vlastně finanční poradce? A jak mohu vybrat a poznat, že se jedná o kvalitního poradce, který je zároveň i nezávisou osobou a je jeho snahou opravdu pomoci?
 daňový poradce
Kdo je finanční poradce?
 
Pozor na častou chybu a velký omyl, jesliže zaměňujete finančního poradce za obchodního zástupce! Finanční poradce poskytuje své služby v zájmu klienta. Jedná se skutečně o poradenství a nikoli jen nabízení něčeho, jako v případě služeb obchodního zástupce. Finanční poradce se zaobírá a věnuje i dalším souvislostem mající vliv na jeho služby a zejména odborné poradenství, tj. záležitosti ohledně poskytnutí sociálních dávek, odvod daní – daňová přiznání apod.
 
Jak vybrat adekvátního finančního poradce?
 
Určitě není pravidlem, jestliže máte v rodině či v příbuzenstvu finančního poradce, že bude tím nejlepším. Naopak! Často se stane, že někdo takto z rodiny poskytuje finanční poradenství, ale po nějaké době zjistí, že mu tato profese nevyhovuje a vy se pak nemáte již na koho obrátit. Volte renovovanou společnost. Dejte na reference a osobní zkušenosti s danou firmou i konkrétním finančním poradcem.
 bílá kalkulačka
Atributy dobrého finančního poradce neboli kvalifikovaného profesionála
 
Především musí vám naslouchat! Vyslechne vás a zajímá se o vaše plány i potřeby. Angažuje se pomoci vám v rámci i ostatních služeb a produktů, které máte, jako například životní pojištění apod. Respektuje vždy váš názor, řekne svoje stanovisko. Vše s vámi v klidu a trpělivě konzultuje. Je vám kdykoli k dispozici. Zjistí případné náležitosti, které potřebujete vědět. Dokáže poradit a zodpovědět veškeré vámi položené dotazy. Navrhne řešení i další postup. Většinou se jedná o více osobních schůzek.
 
Finanční poradce vám je schopen „udělat pořádek“ ve všech vašich smlouvách a to za účelem úspory. Pomůže řešit a zejména utřídit náležitosti ohledně vašich příjmů a výdajů. Účelem je, aby i na konci měsíce jste měli z čeho hospodařit a nedošlo k finančnímu strádání.