Platidlo tehdy a dnes

Připomeňme si nejprve jaké funkce peníze mají a proč jsou tak nepostradatelné.
1.       Míra hodnost či zúčtovací jednotka → vyjadřuje schopnost měřit hodnotu ostatních zboží a porovnávat zboží
→ vyjadřují se v nich mzdy, náklady, výnosy
2.       Uchovatel hodnot → vyjadřuje skutečnost, že umožňují uchování hodnoty v čase
krabička na drobné
A nyní už k etapám
1.) NATURÁLNÍ SMĚNA
→ přímá výměna zboží za zboží
→ problém nalézt správného kupce nebo shodnou směnu
2.) ZBOŽOVÉ PENÍZE
→ zvláštní druh zboží, které jsou všichni ochotni směnit
→ plátno, olej, dobytek kovy
→ krátká trvanlivost
→ nedělitelnost
→ skladovatelnost
3.) DRAHÉ KOVY
Tato forma byla špatná hlavně v oblastech skladovatelnosti a manipulace
4.) PAPÍROVÉ
Tato forma nahrazují drahé kovy
→ dobrá skladovatelnost a manipulace
5.) VIRUTÁLNÍ
peníze naší republiky

VZNIK A VÝVOJ
 První platidlo, které se u nás používalo byly tzv.Duhovky. Ty k nám přinesli keltové a jméno dostali podle jejich krásného vzhledu. Kdo jako první doloženě razil mince na našem území byl Boleslav I. Ten žil v letech 935-967 a peníze se nazývaly České denáry.
Velká reforma přišla v roce 1300 za vlády Václava II. Do té doby se platilo Brektáty, které nahradily Boleslavovo denáry. Při měnové reformace se objevuje nové platidlo, a to pražský groš.  Ten platí až do roku 1547 kdy přichází na řadu tolary.
Další změna přichází v roce 1762 za vlády Marie Terezie. Ta tiskne první papírové peníze nazývané Bankocedule.
Dalším naším významným milníkem byl vznikKoruny československé. Patřily mezi jedny z nejkrásnějších bankovek na světe a spolupracoval na nich mimo jiné i slavný malíř A. Mucha
Dnešní podoba Koruny české vznikla až s vznikem samostatné České republiky, a to v roce 1993.
FORMY
·         Mince z obecných kovů
·         Bankovky
·         Depozitní (bankovní) peníze
·         Termínová depozita (určené úspory a vklady s určitou výpovědní lhůtou)
·         Státní obligace což je forma cenných papírů